Get 1914 PDF

By Peter Olausson

ISBN-10: 9137142844

ISBN-13: 9789137142845

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en droop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read Online or Download 1914 PDF

Similar swedish books

Samir Okasha's Kort om vetenskapsfilosofi PDF

Vad är vetenskap? Är vetenskapen objektiv? Kan vetenskapen förklara allting?

Denna bok tar upp de viktigaste frågorna i samtida vetenskapsfilosofi. En kort vetenskapshistoria bildar utgångspunkten och författaren beskriver på ett översiktligt sätt vad som kännetecknar vetenskapligt tänkande, vetenskapliga förklaringsmodeller och revolutioner. Kort om vetenskapsfilosofi diskuterar också några klassiska filosofiska spörsmål, såsom fysikens rumtidsbegrepp, och berör den laddade konflikten mellan vetenskap och faith. Frågan om vetenskaplig forskning i grund och botten är av godo utforskas i bokens slutkapitel.

New PDF release: Kort om medvetandet

Frågan om medvetandets natur har kallats vetenskapens sista stora mysterium. Hur kan en fysisk hjärna skapa vår upplevelse av världen? Hur uppstår vår känsla av identitet? Kan själva medvetandet vara en phantasm? Nya spännande rön inom hjärnforskningen har skapat debatt kring dessa frågor som spänner över vida fält, från biologi och neurovetenskap until eventually psykologi och filosofi.

Download PDF by Bengt Eriksson: Skrönikor från Färs: Piraten bodde också här

"Piraten bodde också här. Skrönikor från Färs" innehåller olika sorters korta, personliga texter - arga utbrott, allvarliga analyser och roande skrönikor - som skrivits until såväl riks- som lokaltidningar. Och ändå, trots att texterna varit publicerade förut, så är de lika levande idag.

Han sitter där nere mellan Clapton och Hendri - download pdf or read online

Han växte upp i en liten etta i Malmö, males från radion i köket kom ljud från en värld utan begränsningar. Radio Luxemburg och rock'n'roll lockade mer än pappas rörmokarjobb. Som 13-åring slog han igenom som Sveriges yngsta rockkung. males det var inte där hans talanger låg.

Additional info for 1914

Sample text

Loris Malaguzzi (1920-1994) lade grunden till den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia. Carla Rinaldi har sagt om detta livsverk: "Han har gjort barnet synligt - ett bevittnat barn och inte bara ett beskrivet". Man säger dem: att leken och arbetet det verkliga och det inbillade vetenskapen och fantasin himlen och jorden förnuftet och drömmarna är företeelser som mte hänger ihop. Man säger dem att det inte finns hundra Men barnet säger: tvärtom, det är hundra som finns. LORIS MALAGUZZI 53 Den pedagogiska reflektionen bygger på delaktighet.

AVGIFTER O C H INTAGNING Avgifterna för förskolan motsvarar ungefär den svenska maxtaxan och man kan ansöka om reducerad avgift av ekonomiska skäl. Går barnen tidiga morgnar eller senare på eftermiddagen tillkommer en extra avgift. Upptagningen av barn är allmän och man har ett förturssystem där man bland annat tar hänsyn till om barnen är endabarn, till sjuklighet och om föräldrarna arbetar. Handikappade barn har förtur och i förekommande fall rätt till extralärare. DOKUMENTATIONSCENTRET Dokumentationscentret samlar och arkiverar material från alla de kommunala förskolorna.

33 Hela Reggio hela världen I boken "Reggio Tutta" har barn på många av kommunens förskolor undersökt sin stad ur olika synvinklar. " "Om utbildning är detsamma som att bygga vår framtid, måste varje människa känna sig som en del av detta och sålunda involveras. Detta är det första och viktiga begreppet vad gäller delaktighet: medansvar för utbildningsprocesserna , skriver Paola Cagliari, som är en av de tre pedagogiska handledarna som samordnar det pedagogiska arbetet i Reggio Emilias kommunala förskolor.

Download PDF sample

1914 by Peter Olausson


by Michael
4.0

Rated 4.37 of 5 – based on 17 votes